Algemene voorwaarden

  1. Bevestiging

We dienen ter bevestiging van uw boeking een voor akkoord ondertekende bestelbon te ontvangen. Na de ontvangst van deze bestelbon ontvangt u een voorschotfactuur ten bedrage van 15% van het totaalbedrag van uw offerte. We voegen uw evenement toe aan onze planning van zodra bestelbon en betaling ontvangen zijn. Enkel wanneer aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, is uw bestelling definitief en kunnen we onze dienstverlening op het afgesproken moment garanderen.

  1. Betalingsafspraken

Om een goed verloop van de diensten te kunnen garanderen vragen wij u om volgende voorschotregeling te volgen.

–                  Bij bevestiging: voorschotfactuur ten bedrage van 15% van de totale offerte, te voldoen als bevestiging voor uw boeking. Deze is contant betaalbaar.

–                  Voor het evenement: voorschotfactuur ten bedrage van 50% van het totaalbedrag van uw offerte. U ontvangt deze 1 maand voor uw evenement en deze dient ten laatste 2 weken voor de datum van uw evenement betaald te worden. Zonder betaling van deze factuur kunnen wij niet starten met de voorbereidingen voor uw evenement.

–                  Na het evenement. Saldofactuur. Deze ontvangt u binnen de week na uw evenement en is binnen de 8 dagen betaalbaar.

In geval van betaling van de factuur na vervaldag is automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest vastgesteld overeenkomstig art.5 van de Wet van 02/08/2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze komt overeen met der referentie-intrestvoet van de Europese Centrale Bank + 7%, af te  ronden naar het hogere halve procentpunt. Deze wordt berekend vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot uiteindelijk ontvangen van de betaling.

Daarnaast zal het bedrag van de schuldvordering verhoogd worden met 10% en een minimum van 100 €, ten titel van forfaitair vastgestelde schadevergoeding voor invorderingskosten; versturen aanmaningsbrieven, kosten en erelonen van de advocaat debiteurenbewaking en commerciële stoornissen indien de factuur niet werd betaald op vervaldag.

  1. Extra prestaties

Voor prestaties buiten de in de offerte vastgestelde timing, worden de prijzen vermeld in de offerte gehanteerd.

  1. Annulatie

Elke wijziging moet schriftelijk gebeuren.

Bij annulatie tussen de bevestiging en 8 dagen voor het evenement wordt 15% van het totale offertebedrag aangerekend.
Bij annulatie vanaf 8 kalenderdagen voor de evenementdatum wordt 65% van het totale offertebedrag aangerekend.

Minder dan 2 kalenderdagen voor de evenementdatum wordt 100% van het totale offertebedrag  aangerekend.

  1. Klachten

Eventuele klachten of opmerkingen worden ofwel tijdens het evenement aan de

verantwoordelijke kenbaar gemaakt of per fax binnen de 24 uur na het einde van het evenement. Andere klachten zullen niet ontvankelijk worden verklaard.

  1. Overmacht

Indien, in geval van overmacht van tijdelijke of permanente aard, diensten geannuleerd werden, zullen alle kosten die door J&M Catering Services NV werden gemaakt integraal verschuldigd zijn. Bovendien zal J&M Catering Services NV in geen enkel geval gehouden zijn tot het betalen van enige schadevergoeding. Desgevallend zal J&M Catering Services NV er alles aan doen om het grootste gedeelte van de kosten te recupereren die nog niet zouden zijn gemaakt bij de leveranciers.

  1. Bevoegde rechtbank

Behoudens andersluidende overeenkomst zullen alle uit een geschil met de klant ontstane rechtsvorderingen ingeleid worden voor de rechtbanken bevoegd voor de stad Antwerpen onafgezien van ons recht om het geschil te laten beslechten voor de ratione loci bevoegde rechtbank.

Contact

Let us be your secret ingredient.

Voor elk evenement maken we graag een voorstel op maat. Contacteer ons via onderstaand
contactformulier en één van onze sales executives contacteert u spoedig om uw wensen te bespreken.

Vertel ons meer over jou!

Welke gelegenheid mogen we voor u ondersteunen? Het huwelijk van uw dromen, bedrijfsevenement of beurs.

Vertel ons meer over uw evenement!

Zoekt u enkel een cateraar of mogen we meedenken over decoratie & beleving? We nodigen u graag uit voor een gesprek.

Vertel ons meer over uw droomlocatie!

Zoekt u nog een geschikte locatie voor uw feest? We begeleiden u graag in dit traject.

J&M Catering Services NV

info@jmcatering.be – tel: 03/877 88.10 – Boomsesteenweg 28 2627 Schelle
BE 0447453971

Privacy Policy

Contact